179_001

Dörröppningsdekoration

!

2. Radjastan dörröppningsdekoration

Bred: 99 Längd i mitten 33 cm, Längd på sidan 71 cm

3. Dubbel dörröppningsdekoration

Endast en av varje